Mediation

Mediation, of bemiddeling, is het gezamenlijk, door de (conflict) partijen zelf, oplossen van een geschil met de hulp van een neutrale vakbekwame conflictbemiddelaar: de mediator.

De mediator

De mediator staat niet boven de partijen, doet geen 'uitspraak van bovenaf', dicteert niet de oplossing. Bij mediation bepalen de partijen zelf de oplossing en de mediator helpt hen deze oplossing te bereiken. Hij faciliteert als het ware zonder zich inhoudelijk met het conflict te bemoeien.

De ontmoetingsplek

Mediation vindt plaats op door partijen overeengekomen momenten, op neutraal en door de mediator bepaald terrein.

Vertrouwelijkheid en vrijwilligheid

De belangrijkste uitgangspunten bij mediation zijn de vertrouwelijkheid en de vrijwilligheid. Dat wil zeggen, dat de partijen vrijwillig meedoen aan de mediation en dat ze gecommiteerd zijn aan het zoeken naar een oplossing voor het probleem. Bovendien verbinden de deelnemers zich vooraf tot geheimhouding.

Mediation overeenkomst

Mediation start na accoord van alle partijen over de procedure, de kostenverdeling en bovenstaande voorwaarden van vrijwilligheid en vertrouwelijkheid. Dit wordt vastgelegd middels een door alle partijen te tekenen mediation overeenkomst.

Vaststellingsovereenkomst

De mediation eindigt met het tekenen van een vaststellingsovereenkomst, waarin de afspraken tussen de partijen worden vastgelegd, of eerder als (een der) partijen (wenst) wensen te stoppen.

Het aantal bijeenkomsten

Het aantal bijeenkomsten nodig om tot een eventuele vaststellingsovereenkomst te komen is onder meer afhankelijk van het conflict en de partijen zelf, maar bedraagt gemiddeld 3 met een duur van elk ongeveer 2 uur.

Kennismaken?

Bent u overtuigd dat mediation ook u kan helpen? Maak dan eens kennis met uw mediator Gaby Zandbergen-Vrijens.

Zoeken

uitgebreid zoeken

Libelle - februari 2008:

m.m.v. uw mediator